Антипсихіатричні доктрини і практики

КРИТЕРІЇ ДЛЯ СУПЕРВІЗОРІВ З ПСИХОТЕРАПІЇ

СУПЕРВІЗІЙНИЙ КОМІТЕТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПСИХОТЕРАПІЇ

ВСТУП Робоча група ЄАП з супервізії розробила перелік мінімальних критеріїв для супервізорів з психоте- рапії. Ці критерії можуть послужити початковим пунктом для дискусії про компетентність супер- візорів. ВИМОГИ ДО ДОПУСКУ Для отримання статусу супервізора з психотерапії необхідні: 1) Завершене визнане навчання у певному напрямку або напрямках психотерапії. 2) Мінімум три роки супервізованої психотерапев- тичної практики після завершення навчання. 3) Завершена освіта з супервізії або її еквівалент. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ СУПЕРВІЗОРА Супервізори повинні бути в змозі продемонструвати: В галузі теорії: Љ Розуміння теорії та практики супервізії стосовно моделі супервізованого напрямку психотерапії. Љ Чітке розуміння теорії супервізії включно з відпо- відними дослідженнями та здатність використати це розуміння з метою сприяння супервізованим у застосовуванні цього ними у власній практиці. Љ Розуміння узгодженості супервізійної теорії та практики і моделей психотерапії, в яких забез- печується супервізія. В галузі практики: Љ Знання та здатність використати ряд відповідних супервізійних технік, таких як обговорення випад- ку, відео/аудіозапису, безпосереднє спостереження. Љ Усвідомлення важливості підтримувати відповідні межі супервізійного та терапевтичного процесу. Љ Здатність супервізора прийняти відповідну клініч- ну відповідальність. В галузі особистого розвитку: Љ Розуміння групового та індивідуального процесів і здатність використати їх з метою сприяння розвитку супервізованих. Љ Здатність визначати особисте залучення в супер- візійний процес та керувати ним. Љ Здатність допомагати супервізованим визначати їх особисте залучення в психотерапевтичний процес та керувати ним. Љ Готовність продовжувати професійний розвиток в галузі супервізії. В галузі етики: Љ Знання відповідних етичних вимог щодо терапев- тичної практики. Љ Усвідомлення важливості етичних положень на всіх стадіях супервізійного процесу. Љ Здатність сприяти антидискримінаційній практиці. Травень 1996


HOME PAGE Go at the top of the pageA cura di Geko Sistemi