Клініка та терапія

Конференції та семінари, проведені на баз

Конференції та семінари, проведені на базі «ТД-Ставропігіон» за активної участі УСП
Листопад 1997 року Конференція на тему: «Загальні аспекти телефон- ного консультування. Основи телефонного діалогу. Перспективи розвитку служб телефонної допомоги в Україні». Конференція проводилась за участю Президента Української Асоціації телефонних кон- сультантів к.м.н., доц. Моховикова О.М. Червень 1998 року Міжнародна конференція на тему: «Гарячі лінії США Љ принципи роботи, загальний огляд. Попе- редження самогубств та телефонне консультування. Принципи ведення суїцидальних абонентів». Конфе- ренція поводилась за участю Президента «Гарячих ліній» США, Міжнародного експерта з питань теле- фонного консультування, віце-президента Всесвітньої Асоціації превенції суїцидів, доктора філософії, сестри Мері Френсіс. Грудень 1998 року Міжнародна конференція на тему: «Проблема узалежнень та телефонне консультування». Конфе- ренція проводилась за участю члена Президії «Be- frienders International», міжнародного експерта з питань телефонного консультування Нормана Кеіра (Великобританія) та за участю представників Асоці- ації телефонних консультантів (Польща). Червень 1999 року Міжнародна конференція на тему: «Кризові інтервенції в телефонному консультуванні. Питання сімейної терапії. Робота організаційного комітету Теле- фону Довіри. Керівництво службою». Конференція проводилась за участю спеціалістів з США та Між- народного експерта з питань телефонного консульту- вання, віце-президента Всесвітньої Асоціації превенції суїцидів, доктора філософії, сестри Мері Френсіс. Червень 1999 року Семінар на тему: «Суїциди в пізньому віці» за участю проф. Ненсі Осгут (Чікаго, США). Жовтень 1999 року Семінар на тему: «Чоловічі проблеми. Підлітки та сексуальність» за участю Президента «Лінії життя» Нової Зеландії та виконавчого директора «Телефону Довіри» в Окленді доктора Брюса Меккі. Протягом останніх років відзначається значне зростання захворювань, викликаних стресовими ситуаціями, нервовим перенапруженням, великою кількістю різних негативних факторів, які в свою чергу зумовлені актуальною соціально-економічною ситуацією в країні. Паралельно з ростом захворю- вань, викликаних стресовими факторами, відзнача- ється значне зростання самогубств як в Україні, так і в цілому світі. Саме з метою попередження само- губств в багатьох країнах світу, починаючи з 1953 року, створені «Телефони Довіри», які надають термінову психологічну підтримку людям, що зна- ходяться в кризових ситуаціях і стан яких є суїцидо- небезпечним. Можна сказати, що ми також долучи- лися до створення служби превенції суїцидів Љ саме з цією метою був створений «Телефон Довіри-058 Ставропігіон», звіт про роботу якого у 1998 році ми подаємо в цьому томі. З червня 1999 року «Телефон Довіри-058 Ставропігіон» прийнятий дійсним членом «Befrienders Internatoinal».


HOME PAGE Go at the top of the pageA cura di Geko Sistemi