Клініка та терапія

СПИСОК КАНДИДАТІВ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКh

на перехідний період


СПИСОК КАНДИДАТІВ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ НА ОТРИМАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРТИФІКАТУ З ПСИХОТЕРАПІЇ

ГРУПОВИЙ ПСИХОАНАЛІЗ 1. Дарій Галина Львів/Україна 2. Долішня Надія Львів/Україна 3. Єлісєєв Віталій Львів/Україна 4. Єрмак Галина Львів/Україна 5. Кечур Роман Львів/Україна 6. Коцюба Андрій Київ/Україна 7. Лагутін Володимир Дніпропетровськ/Україна 8. Мучнік Маріна Томськ/Росія 9. Найда Зоя Львів/Україна 10. Олексенко Олександр Вінниця/Україна 11. Повханич Іван Львів/Україна 12. Полтавець Денис Дніпропетровськ/Україна 13. Райзман Євген Томськ/Росія 14. Романов Ігор Харків/Україна 15. Рослюк Сергій Львів/Україна 16. Самсонова Людмила Львів/Україна 17. Сидоренко Ольга Львів/Україна 18. Слобода Юрій Львів/Україна 19. Фільц Олександр Львів/Україна 20. Чабан Олег Тернопіль/Україна СИСТЕМНА СІМЕЙНА ПСИХОТЕРАПІЯ 1. Берчун Олександр Київ/Україна 2. Богута Христина Львів/Україна 3. Добродняк Олена Львів/Україна 4. Ришковська Ольга Львів/Україна 5. Яєчник Володимир Червоноград/Україна КЛІЄНТ-ЦЕНТРОВАНА ТЕРАПІЯ (К. РОДЖЕРС) 1. Дацишин Борис Львів/Україна 2. Дружинін Андрій Київ/Україна 3. Кравченко Микола Мінськ/Белорусь 4. Мироненко Олександр Львів/Україна 5. Слободянюк Ігор Вінниця/Україна ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОТЕРАПІЯ 1. Байкова Ірина Мінськ/Белорусь 2. Головіна Наталія Львів/Україна 3. Дідковська Лариса Львів/Україна 4. Євченко Юрій Львів/Україна 5. Коробов Олександр Сімферополь/Україна 6. Корчевський Ростислав Тернопіль/Україна 7. Кравченко Людмила Мінськ/Белорусь 8. Павелец Кристина Брвінув/Польща ПСИХОДРАМА 1. Жарінова Оксана Львів/Україна 2. Зелена Ірина Львів/Україна 3. Папач Микола Рівне/Україна 4. Попелюк Олена Львів/Україна 5. Похмєлкіна Галина Москва/Росія АУТОГЕННЕ ТРЕНУВАННЯ 1. Кришталь Валентин Харків /Україна 2. Михайлов Борис Харків/Україна До опублікування в журналі «Форум психіатрії і психотерапії» приймаються проблемні статті, оригінальні дослідження, оглядові та дискусійні статті, статті історичного характеру, переклади оригінальних статей, лекції, спостереження з практики, короткі повідомлення, рецензії, огляди літератури. Журнал висвітлює проблеми клінічної психіатрії, психотерапії, практичної психології, соціальної роботи, організації та управління психіатричною службою. ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ РОБІТ ДО ДРУКУ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ВИМОГИ: o До розгляду редакційною колегією журналу приймаються роботи, які не публікувалися і не подавалися до друку раніше. o Статті подаються до редакції українською мовою у машинописі або в електронному варіанті. o Обсяг статей не повинен перевищувати 10-12 сторінок для проблемних і оглядових статей та оригінальних досліджень, і 3 сторінки Љ для коротких повідомлень. o Роботи друкуються через 2 інтервали з полями: зліва Љ 3,5 см, зверху та знизу Љ 2,5 см, справа Љ 1 см (28-30 рядків на сторінці, 60-65 знаків у рядку). Електронна версія подається на дискетах 3,5 дюйми у текстовому редакторі Microsoft Word. o Стаття повинна супроводжуватися: назвою, вказівкою на авторство (співавторство), установу, абстрактом з ключовими словами (не більше 8). o Викладення матеріалу повинне бути чітким та максимально простим, без довгих історичних вступів, неологізмів і «наукового жаргону». Автори повинні дотримуватися міжнародної номенклатури. o Структура викладу матеріалу повинна відповідати загальноприйнятій схемі: вступ (з обгрунтуванням актуальності), матеріал та методи дослідження, огляд проблеми, дослідна частина (якщо така є) з короткою характеристикою матеріалу та резуль- татів дослідження, дискусія і узагальнення. Для оглядових та дискусійних статей Љ відповідно, оглядова і дискусійна частини. Назви перелічених розділів у тексті вказувати не слід. Роботи, стру- ктура викладу яких не відповідає вищевказаній схемі, належать до розділу описів та повідомлень. o До перекладів оригінальних статей необхідно додати: 1) дозвіл установи (автора, редакції, інше), які засвідчують «Copy-rights» для опублікування; 2) копію (ксерокопію) оригінальної статті Љ для вибіркової перевірки якості перекладу; 3) авторство перекладу; 4) список літератури, поданий в оригіналі статті. o Стаття повинна супроводжуватися резюме англій- ською та російською мовами, у яких слід вказати назву роботи, авторство та назву установи, викласти коротко зміст. Обсяг резюме не повинен перевищувати 10 рядків. o Стаття повинна бути підписана усіма авторами і містити відомості про них (прізвище, ім™я, по- батькові, місце праці, посада, науковий ступінь, контактна адреса та телефони, за наявності Љ номер факсу, e-mail). o Бібліографія повинна бути подана відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84. У списку не вказують неопу- бліковані роботи, і він повинен бути надрукований на окремому аркуші. Посилання на літературні джерела у тексті слід вказувати у квадратних дужках і відповідно до бібліографії. o Ілюстрації до статті (рисунки, фотографії, гра- фіки та діаграми) подаються лише за необ- хідності, у якісному вигляді, і їх кількість повинна бути мінімальною. o Таблиці повинні бути компактними, мати назву, що відповідає змісту. На усі рисунки та таблиці повинні бути посилання у тексті. o Текст та супровідні матеріали повинні бути відредаговані і перевірені. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей з виразними редакційно-стилістичними недоліками. o Редакція залишає за собою право скорочення та виправлення статей. У випадку вимоги видруку без редакційної колегії просимо вказувати про це окремо. o Статті надсилаються за адресою: 79021 Україна, м.Львів, вул. Кульпарківська 95 Кафедра психіатрії та психотерапії ФПДО ЛДМУ Редакція журналу «Форум психіатрії і психотерапії» тел./факс. (0322) 64-65-73; 64-07-28 e-mail: yurij@icmp.lviv.ua 79000 а/с 10671


HOME PAGE Go at the top of the pageA cura di Geko Sistemi