Клініка та терапія

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРТИФІКАТУ

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРТИФІКАТУ З ПСИХОТЕРАПІЇ (ЄCП)
Європейська Асоціація Психотерапії (ЄАП) прийняла Європейський Сертифікат з Психотерапії (ЄСП) на Генеральній Асамблеї в Римі 29 червня 1997 р. ЄСП став невід‚ємною частиною Асоціації та її різних органів. Наступними кроками в цьому процесі є: 1. 162 дійсні члени збираються впровадити ЄСП в свої освітні структури. Ця процедура повинна бути завершена до 1 березня 1998 р. Повідом- лення бюро ЄАП про остаточне впровадження ЄСП є обов‚язковим. Впровадження ЄСП в освітні структури різних навчальних закладів є необхідним для того, щоб гарантувати дер- жавним та іншим центрам контроль якості. Це також допоможе освітнім закладам витримати конкуренцію і бути в числі провідних серед відомих європейських інститутів. По-друге, це надає можливість освітнім закладам пройти процедуру їх визнання як офіційних навчальних закладів і здобути право відігравати значну роль в процесі надання психотерапевтам Європей- ського Сертифікату з Психотерапії. Ця процеду- ра розпочнеться після 1 березня 1998 р., коли впровадження різними освітніми установами ЄСП та інших спільних регламентацій, таких як валідизація психотерапевтичних шкіл, набуде певного практичного значення. 2. Національні Спілки Љ члени ЄАП вже почали інформувати свої осередки про ЄСП та переваги, які надає його впровадження. Національні Спілки також починають інформувати державні установи, які мають відношення до психотерапії, такі як міністерства охорони здоров‚я, соціаль- ного забезпечення, освіти, науки тощо. Націо- нальні Спілки мають зазначити, що офіційним владним структурам в майбутньому слід підтри- мувати зв‚язок з ними щодо питань освітніх стандартів стосовно ЄСП. Бажаною є відповідь в бюро до 1 березня 1998 р. 3. Члени правління ЄАП проінформують членів Європейського Парламенту в межах Європей- ської Спільноти про ЄСП. Правління буде вести переговори з Комісією в Брюселі про значення ЄСП і його можливості в регламентації професій в межах Європи. Перший звіт про цю діяльність буде подано на наступних зборах Правління 14 лютого 1998 р. у Відні. Якщо у Вас виникнуть питання, пропозиції, новини та політичні контакти стосовно ЄСП, просимо контак- тувати з офісом у Відні: Rosenbursenstrasse 8/3/8, A-1010 Vienna Tel. 0043 1 513 17 29, Fax 0043 1 513 17 29 e-mail: eap.headoffice@magnet.web Щиро Ваш Альфред Пріц Голова Виконавчого комітету ЄАП


HOME PAGE Go at the top of the pageA cura di Geko Sistemi