Клініка та терапія

ТРЕНІНГ СУСПІЛЬНИХ НАВИКІВ В РЕАБІЛІТАЦІ

Христина БОГУТА, Ганна ЛІЛІКОВИЧ

(Krystyna BOHUTA, Hanna LILIKOVYTCH)


ТРЕНІНГ СУСПІЛЬНИХ НАВИКІВ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ

З ХРОНІЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ


Кафедра психіатрії та психотерапії, Львівський державний медичний університет


Реабілітація психічно хворих по своїй значимості не повиння уступати фармакологічному лікуванню. Основною метою є повернення психічно хворих в суспільство, надання їм можливості реалізувати індивідуальні потреби та життєві прагнення. Зрозуміло, що об`єм реабілітаційних заходів, необхідний кожному пацієнтові, повинен бути підготований індивідуально, верифікований в процесі реабілітації, і пристосований до актуальної ситуації. Більшість хворих, котрі знаходяться на лікуванні в психіатричних лікарнях потребують реабілітації. З літературних даних відомо, що близько 20% осіб знаходяться в психіатричних стаціонарах по суспільних причинах (відсутність квартири, сім"ї, матеріальні труднощі і т.д). Існує необхідність максимальної ресоціалізації цих пацієнтів, підготування їх до виписки з стаціонару.

Всі реабілітаційні заходи варто розпочинати поступово, від нав`язання терапевтичного контакту, допомоги в сформулюванню проблеми психологічного характеру. Для досягнення цієї мети проводяться заняття індивідуальні і групові, на початку короткотривалі, з поступовим збільшенням тривалості і частоти занять (максимум - щоденно, на протязі 1-2 годин). Час, потрібний для нав"язання терапевтичного контакту між терапевтом і пацієнтами є індивідуальним для кожної групи, і є необхідною умовою для переходу на наступний етап реабілітації. На цьому етапі рекомендується використання біхевіоральних тренінгів. В нашій клініці проводяться тренінги, котрі вперше були впроваджені в клініці професора Р.Лібермана в Лос-Анжелес.

Тренінги суспільних навичок охоплюють:

- тренінги самообслуговування: тренінг особистої гігієни та зовнішнього вигляду , кулінарний тренінг, тренінг практичних навиків і бюджетний тренінг.

- тренінг активної участі в особистому фармакологічному лікуванні і розпізнаванню в себе ранніх хворобливих проявів.

- тренінг ведення розмови і вирішення проблем, і тренінг, підготовляючий до працевлаштування.

Тренінги суспільних навичок мають чітко встановлену схему проведення. Це директивні методики, в яких систематично використовуються наступні техніки: відігравання ролей, моделювання, використання позитивного підсилення і зворотнього зв"язку, активна підтримка пацієнта, підказки та домашні завдання.

Тренінги охоплюють навики з всіх сфер суспільного життя, необхідні для самостійного функціонування. Тематика тренінгів, послідовність проведення і динаміка роботи повинні знаходитись в залежності від індивідуальних потреб кожного пацієнта.

Варто докладніше зупинитись на принципах, спільних для всіх тренінгів, котрі гарантують досягнення позитивного ефекту:

1/ створення атмосфери довіри і ліквідація факторів, котрі можуть спровокувати виникнення почуття небезпеки;

2/ тренінги суспільних навиків можна розпочинати після зникнення гострих психотичних проявів, наявність яких чинить неможливим нав"язання логічного контакту з пацієнтом. Хронічні психотичні прояви не являються протипоказом для участі в груповій роботі, крім випадків, коли вони є причиною виражених порушень концентрації уваги;

3/ проблеми пацієнта потрібно формулювати в оперативних категоріях, використовуючи банальні приклади з щоденного життя. Шукаючи оптимальне вирішення складної ситуації, потрібно враховувати потенційні можливості пацієнта, котрий хоче вирішити свою проблему;

4/ пацієнт завжди повинен отримувати чіткі інструкції і детальне роз"яснення кожного етапу тренінгу;

5/ потрібно пам"ятати про необхідність отримання зворотньої інформації від пацієнтів, навчаючи їх при цьому формулювати свої думки чітко і ясно;

6/ регулярна оцінка досягнень в тренінгах, дозволяє пристосувати програму і темп її реалізації до актуальних можливостей кожного пацієнта;

7/ генеральним принципом терапевта є застосування позитивного підсилення. Більшість пацієнтів на протязі життя отримувала в основному негативні оцнки, котрі з часом стали сприйматися байдуже, і тому старанне і уміле використання позитивних стимулів мотивують до подальшої роботи. для пацієнтів із зниженою психічною стійкістю


HOME PAGE Go at the top of the pageA cura di Geko Sistemi